GLE ใหม่ – ทำสิ่งที่ดีที่สุดในสภาพเส้นทาง

สัมผัสและรับรู้ถึงความมีอิสระ

More detailed information:

[1] ค่าแรงม้าและแรงบิดเป็นผลจากการตรวจวัดตามข้อกำหนด Directive 595/2009/EEC เวอร์ชันที่ปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน

[2] ตัวเลขความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เป็นตัวเลขที่ได้จากการตรวจวัดด้วยวิธีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย (section 2 Para 5, 6, 6a 715/2007[Pkw – EnVKV] ที่ใช้กับรถยนต์ และตามที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมถึงรถยนต์เฉพาะบุคคล และไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอผลิตภัณฑ์ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ต่างรุ่นเท่านั้น

GLE SUV

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ