ความปลอดภัย หัวใจของแนวคิดทั้งหมดของเรา

แนวคิดด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบจาก Mercedes-Benz แบ่งความปลอดภัยออกเป็น 4 ระดับ :

ระดับที่ 1 : การขับขี่ปลอดภัย

ระดับที่ 2: : ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ระดับที่ 3 : ขณะเกิดอุบัติเหตุ

ระดับที่ 4 : หลังเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อลดความเสียหายที่ตามมาหลังเกิดอุบัติเหตุและช่วยเหลือการทำงานของทีมให้ความช่วยเหลือ การทำงานที่แตกต่างกันหลายรูปแบบจะเริ่มต้นทำงาน โดยขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของการชนปะทะที่ระบบบันทึกไว้

  • การป้องกันที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ : เครื่องยนต์และระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
  • ไฟส่องสว่างสะดุดสายตา : ไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่างภายในรถทำงานอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและช่วยระบุตำแหน่งของรถ
  • ระบายอากาศอัตโนมัติ : ถ้าถุงลมนิรภัยทำงาน กระจกหน้าต่างที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจะเลื่อนต่ำลงโดยอัตโนมัติ
  • เปิดออกง่าย : หลังเกิดอุบัติเหตุประตูปลดล็อคตัวเองอัตโนมัติ เพื่อทำให้ง่ายสำหรับผู้ที่อยู่ภายในรถหรือทีมให้ความช่วยเหลือที่จะเปิดประตูรถ
  • มาตรการเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือ : ข้อต่อที่อยู่ระหว่างปีกและประตูสามารถทำให้ประตูเปิดออกได้ง่ายขึ้นหลังการชนปะทะทางด้านหน้า
  • ความช่วยเหลือในการติดต่อ : กรณีเกิดอุบัติเหตุระบบเรียกบริการฉุกเฉินของ Mercedes-Benz สามารถช่วยให้การมาถึงที่เกิดเหตุของทีมให้ความช่วยเหลือรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลจะถูกถ่ายทอดผ่านการเชื่อมต่อเคลื่อนที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยหน่วยแยกการติดต่อสื่อสารพร้อม SIM card ที่เป็นของตัวเอง ดังนั้น การเรียกบริการฉุกเฉินจึงเป็นอิสระจากสภาพความพร้อมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อาจจะเสียหายหรือแบตเตอรี่หมด

[1] Requirement: an active Internet connection.

GLE Coupé

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

Configurator
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ