ระบบมัลติมีเดีย – การติดต่อสื่อสารที่มาพร้อมกับระบบให้ความบันเทิง

ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมทุกสิ่งที่ต้องการ

อุปกรณ์มาตรฐานมัลติมีเดีย

GLC 250 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic 

 •  วิทยุ - ซีดี MB Audio 20
 • ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®
 • ระบบควบคุมและสังงานด้วย touchpad
 • ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพทเคลื่อนที่ (Bluetooth)
 • รองรับการใช้งานอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
 • ระบบแผนที่นำทาง (SD-Card Navigation System)

อุปกรณ์มาตรฐานมัลติมีเดีย

GLC 250 d 4MATIC Coupé AMG Plus 

 • วิทยุ - ซีดี MB Audio 20
 • ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®
 • ระบบควบคุมและสังงานด้วย touchpad
 • ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพทเคลื่อนที่ (Bluetooth)
 • รองรับการใช้งานอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
 • ระบบแผนที่นำทาง (SD-Card Navigation System)

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

GLC Coupé

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ