ความปลอดภัย – หัวใจของแนวคิดทั้งหมด

แนวคิดด้านความปลอดภัยอันสมบูรณ์แบบจากเมอร์เซเดส-เบนซ์

การขับขี่อย่างปลอดภัย

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หลังเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อลดความเสียหายที่ตามมาหลังเกิดอุบัติเหตุและช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมกู้ภัย หลายมาตรการที่แตกต่างกันจะทำงานในเบื้องต้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของปรัชญาด้านความปลอดภัยของเมอร์เซเดส-เบนซ์

  • การป้องกันที่เหมาะสมสูงสุด : เครื่องยนต์ตัดการทำงานโดยอัตโนมัติและตัดการทำงานของปั้มน้ำมันเชื่อเพลิงด้วย
  • ไฟส่องสว่างสะดุดตา : ไฟฉุกเฉินทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และช่วยกำหนดตำแหน่งของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ
  • ความช่วยเหลือที่เหมาะสม : กลไกการล็อกประตูจะปลดออกโดยอัตโนมัติ

[1] อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

G-Class

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ