เครื่องยนต์เบนซิน – พลังที่เพิ่มมากขึ้น

รุ่น การจัดวางและจำนวนกระบอกสูบ ปริมาตรความจุ (ซีซี) กำลังแรงม้า(กิโลวัตต์ที่รอบต่อนาที)[1] ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตร/ชั่วโมง) ค่าเฉลี่ยความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร/100 กิโลเมตร)[2] ค่าเฉลี่ยไอเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(กรัม/กิโลเมตร)[2]
E 300 แถวเรียง 4 สูบ 1,991 -180/5,500 (250)    

ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด

รายละเอียดประสิทธิภาพ

ตัวเลขในวงเล็บสำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ

[1] ตัวเลขค่ากำลังแรงม้าและแรงบิดตรวจวัดตามข้อกำหนด Directive 595/2009/EEC เวอร์ชันที่ปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน

[2] ตัวเลขค่าความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลที่ได้จากกระบวนการตรวจวัดตามที่มีการกำหนดใช้ (§2 Nos. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตัวเลขดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานอ้างอิงสำหรับรถยนต์รุ่นพิเศษเฉพาะบุคคลและไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ ตัวเลขดังกล่าวถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ต่างรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

E-Class Coupé

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

Configurator
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ