ความปลอดภัย หัวใจสำคัญของแนวคิดทั้งหมด

แนวคิดด้านความปลอดภัยอันสมบูรณ์แบบของ Mercedes-Benz แบ่งความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ออกเป็น 4 ระดับ

ระดับ 1 : การขับขี่ปลอดภัย

ระดับ 2 : ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ระดับ 3 : ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ระดับ 4 : หลังเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อลดความเสียหายต่อเนื่องหลังเกิดอุบัติเหตุและช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมให้ความช่วยเหลือ หลากหลายมาตรการที่แตกต่างถูกนำมาใช้โดยขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของอุบัติเหตุ

  • การป้องกันที่ดีที่สุด : เครื่องยนต์และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
  • ไฟส่องสว่าง : ไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและช่วยในการกำหนดตำแหน่งของรถ
  • ออกจากรถง่ายขึ้น : กลไกระบบล็อคประตูสามารถปลดตัวเองโดยอัตโนมัติ
  • มาตรการเพิ่มความช่วยเหลือ : รอยต่อระหว่างบานพับกับประตูช่วยให้การเปิดประตูหลังจากการชนทางด้านหน้าทำได้ง่ายขึ้น

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

E-Class Cabriolet

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ