เครื่องยนต์เบนซิน เพลินเพลินกับการขับขี่

รุ่น การจัดวางตำแหน่งและจำนวนลูกสูบ ปริมาตรความจุกระบอกสูบ(ซีซี) แรงม้าสูงสุด(รอบต่อนาที)[1] ความเร็วสูงสุด อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน กม. ต่อ ลิตร เฉลี่ย[2] ค่าเฉลี่ยไอเสียก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์(กรัมต่อกิโลเมตร)[2]
E 200 Cabriolet AMG dynamic 4 / แถวเรียง 1,991 135 / 5,500 235 15.6-16.4 142–148

สมรรถนะที่เหมาะสม ประหยัดน้ำมันมากขึ้น

[1] ข้อมูลตัวเลขสำหรับแรงม้าและแรงบิดอ้างอิงตามมาตรฐาน Directive 80/1269/EEC เวอร์ชั่นที่ปรับใช้ในปัจจุบัน

[2] ค่าความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อ้างอิงจากการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (ข้อบังคับ Directive [EC] 715/2007 เวอร์ชั่นที่ปรับใช้ในปัจจุบัน) ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นฐานสำหรับรถยนต์เฉพาะบุคคลและไม่ได้ประกอบด้วยส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา ข้อมูลดังกล่าวจัดเตรียมไว้สำหรับเปรียบเทียบกับรถยนต์ต่างรุ่นเท่านั้น

[3] ระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกัดความเร็ว

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

E-Class Cabriolet

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ