เครื่องยนต์ดีเซล – พลังในการขับเคลื่อน

Model Cylinder
arrangement
and number
Engine displacement
(cc)
Rated output
(kW at rpm)[1]
Top
speed
(km/h)
Fuel consumption
combined
(l/100 km)[2]
CO2 emissions,
combined
(g/km)[2]
CLS 250 CDI 4 in-line 2143 150/3800 242 5.1-5.3 134-138

นวัตกรรมประสิทธิภาพสมรรถนะสูง

[1] ตัวเลขสำหรับแรงม้า และแรงบิดเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจวัด Directive 80/1269/EEC เวอร์ชันที่ปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน

[2] ตัวเลขแสดงค่าความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อ้างอิงจากมาตรฐานการตรวจวัดที่กำหนดไว้ (Directive [EC} 715/2007 เวอร์ชันที่ปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน) ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้รวมถึงรถยนต์ที่สั่งทำพิเศษเฉพาะบุคคล และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบกับรถยนต์ต่างรุ่นเท่านั้น

[3] ระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกัดความเร็วสูงสุด

CLS Coupé

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ