ระบบเกียร์ - ควบคุมการส่งกำลังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ในเวลาที่ดีที่สุด

Features and available options may vary.

CLA-Class

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

แคตตาล็อกและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ