ช่วงล่าง - สัมผัสความสะดวกสบายอย่างแท้จริง

การยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม

Features and available options may vary.

CLA-Class

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

แคตตาล็อกและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ