จุดเด่น

การค้นพบความโดดเด่นที่ดึงดูดใจ

ระบบ LED ส่องสว่างอัจฉริยะ: ยกระดับขึ้นเพื่อสมาธิที่ดีของคุณ

ประทับใจกับบุคลิกที่เข้มแข็ง - การออกแบบภายนอกและชุดอุปกรณ์

การบริหารจัดการพื้นที่บรรทุกสัมภาระ : พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างสะดวกง่ายดาย

การออกแบบภายในและชุดอุปกรณ์ : ทุกประสาทสัมผัสรับรู้ถึงความยอดเยี่ยม

แป้นสัมผัส : ง่ายเหมือนสมาร์ทโฟน

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

C-Class Estate

ความประทับใจ

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ

Order brochure

Find out more about the new C-Class.