ระบบส่งกำลัง – การถ่ายทอดพละกำลังลงสู่พื้นถนน

ระบบส่งกำลังที่นุ่มนวลและเที่ยงตรง

C-Class Coupé

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ