ระบบกันสะเทือน : รับรู้ถึงความนุ่มนวลและพลังในการขับเคลื่อน

การควบคุมทิศทางที่สมบูรณ์แบบบนทุกสภาพถนน

C-Class Coupé

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

แคตตาล็อกและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ