การขับขี่ที่โปร่งโล่งเป็นพิเศษ – สำหรับช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดทั้ง 365 วันใน 1 ปี

การออกแบบและการบังคับควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ความมั่นใจได้ถึงประสบการณ์ประทับใจตลอดทั้งปี

C-Class Cabriolet

Fascination

Facts and figures

Advice and purchase

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ