การขับขี่ที่โปร่งโล่งเป็นพิเศษ – สำหรับช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดทั้ง 365 วันใน 1 ปี

การออกแบบและการบังคับควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ความมั่นใจได้ถึงประสบการณ์ประทับใจตลอดทั้งปี

C-Class Cabriolet

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ