มายสตาร์ mySTAR

มายสตาร์สำหรับบุคคลธรรมดา

มายสตาร์

mySTAR - อิสระทางการเงิน ที่คุณเลือกได้
โปรแกรมทางการเงินที่จะช่วยให้คุณขับขี่รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการแบ่งชำระแบบมีบอลลูน ทำให้มายสตาร์มีอัตราชำระต่อเดือนที่ต่ำกว่าโปรแกรมทางการเงินแบบอื่น และมายสตาร์ยังมอบ 3 ทางเลือก(3R) ให้คุณตัดสินใจเลือกสำหรับมูลค่าบอลลูนในตอนสิ้นสุดสัญญา ได้แก่

  • Return เลือกคืนรถยนต์คันปัจจุบันโดยไม่ต้องชำระมูลค่าบอลลูนสุดท้ายที่ระบุในสัญญา เพื่อให้คุณมีอิสระในการเปลี่ยนรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ คันใหม่ ได้ง่ายขึ้น
  • Retain เลือกเป็นเจ้าของเมอร์เซเดส-เบนซ์คันปัจจุบันโดยชำระมูลค่าบอลลูนเต็มจำนวน
  • Refinance เลือกขยายเวลาการผ่อนชำระมูลค่าบอลลูนออกไปได้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี

mySTAR Microsite