ลูกค้ารายใหญ่(ฟลีท) Fleet customers

สินเชื่อรถยนต์สำหรับลูกค้ารายใหญ่ (ฟลีท)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจประเภทฟลีทและความต้องการอื่นๆ
 • การให้คำแนะนำโดยผู้ชำนาญการด้านรถยนต์และการให้บริการทางการเงิน
 • การกำหนดรูปแบบบริการทางการเงินที่เหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด

จุดเด่นของเรา

 • จากประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินของธุรกิจประเภทฟลีท ทำให้เราสามารถเสนอคุณภาพในบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของท่าน
 • เราเสนอการบริการทางการเงินที่เป็นคำตอบสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่งหรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
 • เราทำให้การบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจประเภทฟลีทเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และไว้วางใจได้
 • เรานำเสนอการบริการทางการเงินที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจท่าน และสร้างผลประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษี*

คำมั่นสัญญาของเรา

 • สร้างความสะดวกสบายและคุณภาพในการให้บริการทางการเงิน
 • ให้บริการทางการเงินจากประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจประเภทฟลีทที่มีมามากกว่า 10 ปี
 • ให้บริการด้วยความโปร่งใส ด้วยการทำงานที่แน่นอนและชัดเจน
 • ไม่มีต้นทุนเพิ่มเติมและเงื่อนไขการให้บริการที่ท่านคาดไม่ถึง

*บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ให้บริการสำหรับข้อกำหนดทางด้านภาษีส่วนบุคคลหรือของบริษัทใด ๆ เราแนะนำให้ท่านขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านภาษีของท่านก่อนที่จะทำข้อตกลงทางด้านการเงินใดๆ