เช่าซื้อสำหรับลูกค้านิติบุคคล

เช่าซื้อ

เช่าซื้อเป็นวิธีที่ง่ายในการบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ หลังจากการวางเงินดาวน์ ท่านสามารถกำหนดการผ่อนชำระเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคงที่ซึ่งหมายความว่าท่านจะทราบว่าจะต้องผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนตลอดระยะเวลาของสัญญา

    สิทธิประโยชน์

    • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ
    • ครอบครองกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เมื่อสิ้นสุดสัญญา
    • การผ่อนชำระรายเดือนคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา (12 – 72 เดือน)
    • ลดค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาได้ถึง 16,667 บาทต่อเดือน