เช่าแบบการเงิน Finance Lease

เช่าแบบการเงินสำหรับลูกค้านิติบุคคล

เช่าแบบการเงิน

การเช่าแบบการเงิน - รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมทางเลือกสำหรับการถือกรรมสิทธิ์
การเช่าแบบการเงินเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการเช่ารถยนต์ช่วงระยะเวลาระหว่าง 36-72 เดือน สินเชื่อรูปแบบนี้ถูกออกแบบสำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการเช่า และเมื่อสิ้นสุดสัญญา สินเชื่อดังกล่าวยังให้ท่านสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้เช่นกัน

  สิทธิประโยชน์

  • ค่าเช่าต่อเดือนปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
  • เลือกระยะเวลาของสัญญาได้ตั้งแต่ 36-72 เดือน
  • ค่าเช่ารถยนต์รายเดือน สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 36,000 บาท/เดือน*
  • สามารถถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

  * บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสูงสุดของท่าน กรุณาติดต่อขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษีของท่านโดยตรง