GLC - ผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน

เกี่ยวกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารรัจนาการ ชั้น 20 3 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 1250 หรือ +66 2614 8500

โทรสาร: +66 2676 5949

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.