เมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชั่น

เมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชั่น ความคุ้มครองที่เหนือระดับ Mercedes-Benz Protection Protecting Your Star

เมอร์เซเดสเบนซ์-โพรเทกชั่น ความคุ้มครองที่เหนือระดับ

ความคุ้มครองและสิทธิพิเศษ* สำหรับรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์

  • คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์สูงสุด 100% ของราคารถ
  • คุ้มครองยางและล้อ 100% โดยไม่หักค่าเสื่อม
  • มีรถยนต์ทดแทน เมอร์เซเดส-เบนซ์ สูงสุดถึง 20 วันต่อปี ในกรณีที่รถยนต์ของท่านเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมากกว่า 48 ชั่วโมง และในกรณีเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถขับเคลื่อนได้
  • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก กรณีเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีได้
  • คุ้มครองภัยก่อการร้าย
  • มั่นใจกับอะไหล่แท้ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้นาน 7 ปี เมื่อทำประกันภัยต่อเนื่อง
  • เมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชั่น แผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ จากผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเท่านั้น

*สำหรับรถยนต์ใหม่ทำประกันภัยปีแรก รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์และเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ