รู้จักกับ EQ

EQ หรือ “Electric Intelligence”

คือนวัตกรรม Plug-in Hybrid ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อมั่นในแนวคิดของการเติมเต็มทั้งด้านความสุนทรีย์ในการขับขี่ ผสานกับความชาญฉลาดของยานพาหนะ (Emotion and Intelligence)

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด