การชาร์จไฟรถยนต์ Plug-in Hybrid

การชาร์จไฟ

เมื่อต้องการชาร์จไฟฟ้าจากบ้านพักอาศัย

การรับประกันแบตเตอรี่ Plug-in Hybrid