เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) สานต่อแนวคิด “Share The Road”
17 กันยายน 2557

“Share The Road” หรือ การแบ่งปันบนท้องถนน กำลังเป็นแนวคิดที่หลายประเทศทั่วโลกนำไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความเท่าเทียม และปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน ซึ่งสำหรับในประเทศไทย หลายหน่วยงานเริ่มมีการนำแนวคิดนี้มาจัดทำเป็นแคมเปญต่างๆ โดยแต่ละแคมเปญก็จะมีการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการแบ่งปันบนท้องถนนที่แตกต่างกันไป ล่าสุด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อแนวคิด “Share The Raod” โดยร่วมมือกับ “บิ๊ก ทรีส์” จัดกิจกรรม “Share The Raod Bike Trip” ชวนคนกรุงปั่นจักรยานเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่าง จักรยาน รถยนต์ คน และต้นไม้อย่างสมดุล

คุณประกิต สุทธินิรันดร์กุล ผู้จัดการทั่วไป แผนกวางแผนและผลิตภัณฑ์ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เมอร์เซเดส-เบนซ์ ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนายนตกรรมเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างยานพาหนะ ผู้คนบนท้องถนน และสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล จึงได้นำแนวคิด Share the road มาต่อยอดด้วยการร่วมมือกับ “บิ๊ก ทรีส์” (Big Trees) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ต้นไม้และธรรมชาติ จัดกิจกรรม “Share The Road Bike Trip” เชิญชวนคนกรุงปั่นจักรยานเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักว่าแนวคิดการพัฒนาเมือง และการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ รวมถึงการใช้พื้นที่บนถนนร่วมกันระหว่างรถยนต์ และจักรยาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ควบคู่ไปกับการลดมลพิษด้วยการดูแลรักษา และเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้กับท้องถนน ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลระหว่างคนและธรรมชาติได้อย่างลงตัว”

“สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) นับเป็นผู้ผลิตยานยนต์ รายแรกของประเทศไทย ที่มีการนำแนวคิด Share The Road มาต่อยอดเป็นกิจกรรม เพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันถนนร่วมกันระหว่าง จักรยาน รถยนต์ คน และต้นไม้” คุณประกิตกล่าวเสริม

  Updated Mercedes-Benz news on the Facebook page at: www.facebook.com/MercedesBenzThailand

  ข่าวสารปี 2560

  ข่าวสารปี 2559

  ข่าวสารปี 2558

  ข่าวสารปี 2557

  ข่าวสารปี 2556

  ข่าวสารปี 2555