เมอร์เซเดส-เบนซ์ประเทศไทยประกาศมาตรการ

ขั้นเด็ดขาดไม่บริการรถยนต์จากผู้นำเข้าอิสระ

กรุงเทพฯ - บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศนโยบายด้านบริการหลังการขายสำหรับรถที่ซื้อจากผู้นำเข้าอิสระ ล่าสุดออกมาตรการงดให้บริการ (Services) และการรับประกันคุณภาพ (Warranty) โดยมีผลทันทีกับรถใหม่โมเดลปี 2013 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางจากผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) เท่านั้น ยืนยันต้องการรักษามาตรฐานการให้บริการหลังการขาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ เมอร์เซเดส-เบนซ์

ข่าวสารปี 2560

ข่าวสารปี 2559

ข่าวสารปี 2558

ข่าวสารปี 2557

ข่าวสารปี 2556

ข่าวสารปี 2555