ผู้เข้ารอบ"เมอร์เซเดสโทรฟี่ เอเชียน

ไฟนอล" ระดับภูมิภาคที่ออสเตรเลีย

ข่าวสารปี 2560

ข่าวสารปี 2559

ข่าวสารปี 2558

ข่าวสารปี 2557

ข่าวสารปี 2556

ข่าวสารปี 2555