นวัตกรรมความปลอดภัยใหม่ล่าสุดเข็มขัดนิรภัย
เบาะหลังแบบปรับเองอัตโนมัติ

สตุ๊ทการ์ท –เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบปรับเองได้อัตโนมัติหรือ Active Seat-Belt Buckle นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งได้รับการพัฒนาโดยเมอร์เซเดส-เบนซ์ ผู้นำด้านความปลอดภัย ซึ่งจะนำไปติดตั้งในยนตรกรรมหรูของเมอร์เซเดส-เบนซ์ในอนาคต ทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถปรับขยายได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันบริเวณกระดูกเชิงกรานและบริเวณส่วนหน้าอกของผู้โดยสารได้มากขึ้น เข็มขัดนิรภัยแบบใหม่นี้สอดคล้องกับแนวความคิดการบูรณาการด้านความปลอดภัยของเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยแนวคิดของนวัตกรรมนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของความปลอดภัยในยานยนต์ ตั้งแต่ความปลอดภัยระหว่างการขับขี่ไปจนถึงความปลอดภัยในสถานการณ์อันตรายและป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

ข่าวสารปี 2560

ข่าวสารปี 2559

ข่าวสารปี 2558

ข่าวสารปี 2557

ข่าวสารปี 2556

ข่าวสารปี 2555