เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ ปตท. ร่วมลงนาม MOU
สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์
16 สิงหาคม 2559

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี การเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ (PTT EV Charging Station) และ การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.ไมเคิล เกรเว่ (ที่ 3 จากขวา) ประธานบริหาร, นายพุทธิ ตุลยธัญ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานบริหารฝ่ายบริการหลังการขาย และนางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประสานงานภายนอกและธุรกิจองค์กร กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภท ไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in hybrid electric vehicle : PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery electric vehicle : BEV) ของประเทศไทย ณ The Crystal PTT Chaiyapruk เมื่อวันก่อน

  Updated Mercedes-Benz news on the Facebook page at: www.facebook.com/MercedesBenzThailand

  ข่าวสารปี 2560

  ข่าวสารปี 2559

  ข่าวสารปี 2558

  ข่าวสารปี 2557

  ข่าวสารปี 2556

  ข่าวสารปี 2555