MercedesTrophy 2016

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน MercedesTrophy 2016

ตารางการแข่งขัน MercedesTrophy 2016

รอบการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน วันที่จัดการแข่งขัน
รอบคัดเลือกสนามที่ 1 Siam Country Club Plantation 25 เมษายน 2559
รอบคัดเลือกสนามที่ 2 Siam Country Club Plantation 26 เมษายน 2559
รอบคัดเลือกสนามที่ 3 Siam Country Club Plantation 27 เมษายน 2559
รอบคัดเลือกสนามที่ 4 Siam Country Club Plantation 28 เมษายน 2559
รอบคัดเลือกสนามที่ 5 Siam Country Club Plantation 29 เมษายน 2559
รอบคัดเลือกสนามที่ 6 Alpine, Chaingmai 13 พฤษภาคม 2559
รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย Alpine, Pathumthani 25 พฤษภาคม 2559
  • รอบคัดเลือกตัวแทนอาเซียน ที่ประเทศออสเตรเลีย สิงหาคม 2559
  • รอบชิงชนะเลิศระดับโลก ที่ประเทศเยอรมัน ตุลาคม 2559

ตารางเวลาการแข่งขัน MercedesTrophy 2016

ระบบการแข่งขัน

ประเภทชาย

ประเภทหญิง

รางวัลรอบคัดเลือกและตัวแทนประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัคร MercedesTrophy 2016 ได้ที่ 02-0450224 หรือ 02-0450225