การประชุมประจำปีประธานชมรมฯ

คลับ อินเตอร์เนชั่นนัล ณ ประเทศเยอรมนี