ติดต่อเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย

Star Assist (66 2) 305 8575 (24 ชั่วโมง)

บริการหลังการขาย 1250 หรือ (66 2) 032 8888

บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

สอบถามผ่านออนไลน์