แชสซีรถโดยสาร O 500 RSD
เครื่องยนต์ – เกียร์ – การดูแลรักษา – ระบบระบายความร้อน

ให้ทุกการเดินทางคุ้มค่า

สมรรถนะสูงสุด ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ

[1] ข้อมูลทางเทคนิค รูปประกอบ และอุปกรณ์ซึ่งเเสดงในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายรถโดยสารเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-6223000 ต่อ 231-234