ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อผู้จำหน่ายฯ ที่อยู่ โทรศัพท์ เว็บไซต์
บริษัท ออโตโพลิส จำกัด 19 หมู่ที่ 20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (043) 344 333 www.autopolis.mercedes-benz.co.th
บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด 155/5 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (042) 244 979
(042) 249 416-22
www.benzudonthani.mercedes-benz.co.th
บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด 584/1 ถนน ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 (045) 280-695-6 www.benzvtc.mercedes-benz.co.th
บริษัท เอ็มบี โคราช ออโตเฮาส์ จำกัด 1111 ม.1 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (044) 222 777 www.mbkorat.mercedes-benz.co.th