ระบบมัลติมีเดีย – ให้ความรื่นรมย์ตลอดทุกการเดินทาง

เพลิดเพลินกับความบันเทิงที่ตอบรับทุกมิติของไลฟ์สไตล์

GLA 200 Urban & GLA 250 AMG Dynamic

อุปกรณ์มัลติมีเดียมาตรฐาน 

  • วิทยุ-ซีดี MB Audio 20 พร้อมมอนิเตอร์ ขนาด 8 นิ้ว
  • ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพทืเคลื่อนที่ (Bluetooth)
  • รองรับการใช้งานระบบนำทาง (Pre-installaion SD-Card Navigation)
  • ฟังก์ชันเชื่อมต่อทาศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple Carplay™)
  • MB App 

อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

GLA-Class

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

แคตตาล็อกและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ