โบรชัวร์ C-Class Cabriolet

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

รายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเกี่ยวราคาและอุปกรณ์มาตรฐาน, ข้อกำหนดและข้อบังคับที่ถูกต้องตามกฎหมาย, กฎหมายทางภาษีเป็นการปรับใช้ในประเทศเยอรมนีเท่านั้น ภาพประกอบบางภาพอาจใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพที่แท้จริงของอุปกรณ์นั้น หรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมมิได้เป็นอุปกรณ์ที่ระบุใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน

C-Class Cabriolet

Fascination

Advice and purchase

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ