สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต MercedesCard

ผู้ถือบัตรเมอร์เซเดสการ์ด รับบัตรคอนเสิร์ตบางกอก ซิมโฟนี ออร์เคสตรา เพียงมียอดการใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ณ ศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

การสำรองสิทธิ์ กรุณาส่งสำเนาสลิปการใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หรือ สำเนาใบแจ้งหนี้ ที่ยอดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข*

โดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ พร้อมรอบการแสดงที่ท่านสนใจ
ส่งมาที่ e-mail: maysiya.kaewkong@daimler.com หรือ แฟกซ์ 0 2034 1234

(บัตรมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ 1 บัตร / 1 การแสดง / บัตร 2ใบเท่านั้นตลอดรายการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เมอร์เซเดสการ์ด โทร.0 2034 1129